Projekts

Kopsavilkums

Covid-19 krīze atklāja gan digitālās izglītības nozīmi Eiropas digitālās transformācijas perspektīvā, gan mājas vingrinājumu nozīmi karantīnas un ierobežojumu periodos. Jaunā Eirobarometra aptauja par sportu un fiziskajām aktivitātēm ziņoja, ka ir palielinājies to eiropiešu īpatsvars, kuri nekad nav vingrojuši vai nodarbojušies ar kādu sporta veidu, īpaši Itālijā, Portugālē, Horvātijā un Latvijā. Šis projekts apvieno atbilstošas organizācijas (klātienes un tiešsaistes universitātes, nevalistiskās organizācijas, sporta apvienības un klubus) televingrojumu platformas izveidei, iesaistot jaunpienācējus un organizācijas ar mazāku pieredzi.

Projekta TELEexe4ALL mērķi ir:

1

Izstrādāt jaunu tiešsaistes platformu, kas nodrošinās interaktīvas un kontrolētas (sinhronas vai asinhronas) grupu vingrošanas nodarbības un veicinās līdzdalību fiziskajās aktivitātēs un sportā (1.specifiskā sporta veida prioritāte);

2

Izveidot tiešsaistes izglītojošu televingrojumu kursu, lai veicinātu izglītošanas procesu sporta jomā (3. specifiskā sporta prioritāte).

Platforma

Platforma “TELEexe4ALL” nodrošinās iespēju: organizēt 1024 tiešsaistes (sinhrono) televingrojumu nodarbības ikvienam un grupām ar speciālām vajadzībām (200 personas), kā arī sportistiem bez un ar speciālām vajadzībām (100 sportisti); izveidot tiešsaistes treniņu ierakstus 150 stundu apjomā, kas paredzēti ikvienam iedzīvotājam, kā arī sportistiem; organizēt 4 tiešsaistes sacensības 200 sportistiem bez un ar speciālām vajadzībām; risināt horizontālās prioritātes, izmantojot televingrojumus un veidojot īsus video ziņojumus, kas veicinās sociālo iekļaušanos un informēs par vides un klimata pārmaiņam.

Papildus tiks piedāvāti apmācības kursi televingrojumu organizēšanā un vadīšanā, kuros būs iespēja piedalīties 200 fitnesa treneriem. Šādi tiek būtiski paplašināts profesionāļu loks, kas spēs pārorientēt savas programmas no klātienes uz tiešsaistes nodarbībām. Kas nav mazsvarīgi, ekspertu grupa noteiks standartus televingrojumu programmas izvedei un vadīšanai, izstrādājot divus zinātniskus rakstus un divas baltās grāmatas (White paper). Efektīvākai informācijas izplatīšanai tiks organizēti pieci pasākumi, kuros tiks aicināti dalībai 18 eksperti, 20 vadošie partneri un 300 ieinteresētās puses.

Kontaktu informācija

eCampus universitāte

E-pasts:

info@uniecampus.it

Tālrunis:

031/7942500
031/7942505

Adrese:

Via Isimbardi, 10 – 22060 Novedrate (CO)

Kontakpersona:

Prof. Filippo Macaluso

E-pasts

filippo.macaluso1@uniecampus.it